Innfartsveien til Sandefjord opparbeidet i 1975, fra Hystadveien til E 18.

 • Totalt bilder i artikkelen: 31

  Sandefjordsveien 3

 • Totalt bilder i artikkelen: 12

  Sandefjordsveien 5

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Sandefjordsveien 7

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Sandefjordsveien 18

   
https://www.lardex.net