Dølebakken – et gammelt veiløp. Dølebakken ble anlagt som veiløp i 1790-årene delvis bekostet av daværende prost Schelvens egne midler. Veiløpet finnes på kart fra 1801. Løpet er nokså det samme som i dag.
Dølebakken, som har fylkesveistatus, begynner ved Landstadmonumentet og slutter i krysset der Midtåsveien og Lingelemveien tar over

Les mer

 Hvordan navnet oppsto kan vi bare gjette på. Det er naturlig å tenke at dette var dølenes innfartsvei til byen. I Vilhelm Møllers bygdebok om Sandar skriver han.
Før Moveien og dens forlengelse til Svines ble bygd i 1884, var Dølebakken/Mosserødveien den viktigste forbindelseslinje mellom byen og Raveien. Dølebakken var jo også kirkeveien for bygdefolket nordfra i Sandar.

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.
Bearbeidet av Sandefjord Rundt/Lardex.net

Kilde til tekst under KULTURARV :Vestfold Fylkeskommune

Dølebakken 2. Villa fra omtrent 1920-tallet. Endret med ny panel og vinduer. Eiendommen har et eldre grønnmalt gjerde i jern som ser ut til å være fra etableringen av eiendommen. Gjerdet og bygningens inngangsparti harkvaliteter. Gjerdet er viktig å ta vare på.


Dølebakken 7. Eiendommen heter «Mikalsbo». Den er sefrak registrert, uten at alder er spesifisert. Enkelte trekk som tak, størrelse vindusplassering peker på at 5 bygningen kan være fra perioden 1800 – 1850. Bygningen er ombygd. Muren ut mot veien ser gammel ut.

Dølebakken 9: Bygningen ser ut til å være samtidig som 7, men ombygd. Ikke registrert i sefrak. Hekk og gjerde ingen kulturminneverdier.

Dølebakken 4. En meget vakker, velholdt og tidstypisk villaeiendom fra omtrent 1910 – 1920. Bygd i det som kalles «nye Norge» - stil, hvor man bygde bygninger etter historiske forbilder og hentet elementer fra det man anså som norsk byggeskikk. Stilen er en konsekvens av Norges selvstendighet i 1905 og det norske og nasjonale var «moderne». Portene til eiendommen kan være originale. Verneverdig.

Dølebakken 11. Opprinnelig byggmesterjugend(?). Bygningen har nye vinduer og panel mm. Støpt mur ut mot veien antakelig av nyere dato og har ingen kulturminneverdi. Nord for Dølabakken 11 ligger inngangen til turområdet Mølleråsen. Gjerde og nyere porter i flott smijernsarbeid. Gjerdet hørte opprinnelig til villaen til Klaveness som tidligere lå her. Antakelig fra mellomkrigstida (eller før). Vakkert utført smijernsarbeider.

Dølebakken 8: Sveitserbygning. Ut mot gata har eiendommen en fin port. Kanskje fra -50-tallet. Portstolpene er i glassfiber. Dersom eier ønsker å beholde porten, kan stolpene erstattes med mer tilpasset materiale.

Dølebakken 15a og 17: Sveitserbygning. Gammel lav mur ut mot veien. Denne muren strekker seg forbi nr 17. Antakelig samtidig som bygningene.

Dølebakken 14: Jugendbygning. Perioden 1915 – 1930. Fin port (ikke gjerde) ut mot veien, som kan være original og oppført samtidig som bygningen. Verneverdig. Brannhydrant.

Dølebakken 16: Sveitserbygning. Noe ombygd. Stakittgjerdet rundt eiendommen virker ny, men kan være gjenoppført.

Dølebakken 17 b: Noe rester av gammel mur under etablert «terasse» ut mot gata. Lav verdi.

Dølebakken 19. Nokså sterkt ombygd sveitserbygning. Støpt mur ut mot veien. Ingen kulturminneverdi.

Dølebakken 21: sefrak registrert. Eiendommen heter «Allersro» og er oppført mellom 1820-50. Verneverdig. Ingen gamle elementer ut mot veien.

Dølebakken 23: sefrak registrert. Eiendommen heter «Bergostua». Den er oppført samtidig som 21. Verneverdig. Muligens gamle planter/trær ut mot veien.

Dølebakken 25: Verneverdig sveisterstilsbygning. Gammelt smijernsgjerde. Eldre port og trapp i søndre del av eiendommen.

Dølebakken 20: Svært verneverdig eiendom – Jugend. Ingen elementer ut mot veien. Men brannhydrant. 6

Dølebakken 27 – krysset Ringveien Dølebakken 27: Ingen verdi på huset. Men smijernsgjerdet og porten er gammelt. Nedre Åsenvei 2: En arkitektonisk perle. En slags middelalderromantikk som flere arkitekter praktiserte i mellomkrigstida (1920 – 1940). Tregjerdet ut mot veien er originalt og designet som en del av en helhetlig eiendom.

Dølebakken 31. Verneverdig sveitserbygning, men ligger langt fra veien og har ingen elementer av historisk betydning ut mot veien. Bjørneveien 2a: Sveitserstilsbygning som er nokså ombygd. Men gamle frukttrær ut mot veien. Dølebakken 24 og 32: Brannhydranter.

Dølebakken 18 – 30 er flotte sveitser/jugendvillaer. Relativt få originale elementer på bygningene, og ingen kulturminneverdier ut mot veien. Dølabakken 53. Praktfull villa i nyklassisme/historisme. Kanskje fra 1930-tallet. En helhetlig eiendom hvor hagen og gjerdet med stolper i murt stein er viktig del av anlegget.

Dølebakken 63: eiendommen har en vakker port. Kanskje fra -60-tallet. Området Midtåsen/Midtåsveien/Dølebakken: Gjerdet til Midtåsen er en del av anlegget Midtåsen som er fredet etter kulturminneloven. Gjerdet er ikke fredet, men må stå. I Dølebakken 69-79 er det en flott lindeallé. Midtåsveien 1 er en meget velholdt og flott eldre, eiendom fra begynnelsen av 1900-tallet i jugendstil. Stakittgjerdet rundt hører til helheten.

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  DøLEBAKKEN 1

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  DøLEBAKKEN 3

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  DøLEBAKKEN GAMLE BILDER

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  DøLEBAKKEN JERNBANESABOTASJE

 • Totalt bilder i artikkelen: 10

  DøLEBAKKEN, DIVERSE POSTKORT

 • Totalt bilder i artikkelen: 6

  DøLEBAKKEN, OVERSIKT