Framnesveien går fra Vesterøyveien til Industriveien. Tidligere lå det industri på rekke og rad med mange arbeidsplasser: Framnæs Mek. Verksted A/S, Jahres Fabrikker A/S, Jahres Kjemiske Fabrikker A/S, Sandar Fabrikker A/S og Vera A/S. Industrien lå på sjøsiden av Framnesveien og på motsatt side var det bolighus med enkelte forretninger. Primært var det ansatte på bedriftene som bosatte seg her.
All industri resulterte i mye tungtransport og for bl.a.å avlaste Framnesveien ble Industriveien bygd. Dette ble ikke veldig vellykket da tungtransporten også måtte forsere Fjeldvikbakken, tung å kjøre opp og risikabel å kjøre ned på glatt føre. 
En annen utfordring var å møte 1000 mann på sykkel som skulle fortest mulig hjem etter endt arbeidsdag på FMV. Da var det bare å kjøre til side og vente.

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.
 


 

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  FRAMNESVEIEN - FJELDVIK

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  FRAMNESVEIEN 2

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  FRAMNESVEIEN 7

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  FRAMNESVEIEN 9

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  FRAMNESVEIEN 16 B

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  FRAMNESVEIEN 27

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  FRAMNESVEIEN 28

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  FRAMNESVEIEN 35

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  FRAMNESVEIEN 36

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  FRAMNESVEIEN 37 - GJELSTAD

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  FRAMNESVEIEN 42

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  FRAMNESVEIEN 44

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  FRAMNESVEIEN - GONVIKA

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  FRAMNESVEIEN 56

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  FRAMNESVEIEN 57 - VERA

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  FRAMNESVEIEN 60

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  FRAMNESVEIEN FEILPARKERING

 • Totalt bilder i artikkelen: 10

  FRAMNESVEIEN DIVERSE - USIKRE GATENUMMER