Vesterøyveien starter i rundkjøringen Kilgata /Hegnaveien / Vardeveien, og går helt ut til Folehavna. Den krysser vår definisjon på områder i sentrum og områder utenfor sentrum der Framnesveien begynner

  • Totalt bilder i artikkelen: 7

    Vesterøyveien 9

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Vesterøyveien 19