Følger jernbanesporet parallelt med Gokstadveien og ender til slutt som blindvei. Navnet ble vedtatt i 1984. Dette var tidligere en del av Gokstadveien.

  • Totalt bilder i artikkelen: 3

    NEDRE GOKSTADVEI