Følger jernbanesporet parallelt med Gokstadveien og ender til slutt som blindvei.
Navnet ble vedtatt i 1984. Dette var tidligere en del av Gokstadveien.

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    NEDRE GOKSTADVEI 15

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    NEDRE GOKSTADVEI 19 A

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    NEDRE GOKSTADVEI 32