Går fra Gokstadveien og passerer jernbanesporet med en uoversiktlig planovergang. Videre nordover krysser den Lindeveien og Einerveien, passerer Heggeveien, Gråorveien, Svartorveien samt Askveien og ender til slutt  i Bokeveien på Hasle.
Opp bakken går Haslebakken parallelt med Nedre Haslevei.

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    GRESSBRANN

  • Totalt bilder i artikkelen: 4

    PLANOVERGANG NEDRE HASLEVEI