Dagens Hjertnespromenaden går fra Jernbanealleen (Torget) og til Sandefjordsveien. Før Sandefjordsveien ble anlagt gikk Hjertnespromenaden helt til Hystadveien i vest.
1866 ble Hjertnes gård kjøpt  av Sandefjord Bad.
1868 ble det solgt tomter langs Hjertnæsveien (Promenaden) som senere fra 1881 ble omdøpt til Hjertnespromenaden.

05.11.1949: Hjertnespromenaden. Hvilken by i Norges land har vel maken til denne vakre og stilige vei, der den går fra Bryggegaten, Sandefjords Bads gamle sosieltetsbygning (nå Folkets Hus) opp mot Hjertnes Hovedgård og videre til Hystadveien.
Langs nordre side ligger en rekke pene villaer med fasade mot Badeparken.
Hjertnespromenaden har ikke alltid vært så flott som den nå er. I gamle, gamle dager ruslet Mobekken sin sildrende ved nedover mot havna. Lektere og prammer fant sin vei oppover så langt som til Frebergs eller Castbergs nåværende eiendommer. Der tok lekterne mot trelast fra Hans Amundsen og fro så ned til havna hvor de leverte sin last til hollenderkoffer og danskejekter. Så beretter bykrøniken. Det var i de tider.
I den store navnedåpen 1901 var det to forslag til navn på denne vei; "Hjærtnesveien" og "Hjærtnespromenaden". Det siste gikk enstemming av med seiren. Og det var jo bra. Det er litt av en tradisjon ved navnet.

 

Les mer

Tomtene ble hovedsakelig solgt til personer som var godt stilt. Dette satte nok også preg på husenes arkitektoniske utseende.
Mange av eiendommene ble godt påkostet og husene ble bygd i såkalt dragestil. Gaten ble med dette den fineste gaten i byen og
mange berømte personer har spasert her sammen med byens befolkning.

kart 1881

1888 er et vesentlig år i Sandefjord bys historie. Dette året ble de beslutninger tatt som førte til at det lille tettstedet, den bare vel 40 år gamle byen
vokste ut fra Sandeherreds Prestegaard Marker. 
Som kartet fra 1881 viser er bekken tegnet inn med grønt i bakkant av daværende Torggaden.
Forbindelsen til Byens gatenett var via to bruer over Bugaard-bekken. Den ene er inntegnet i krysspunktet til venstre på kartet.
Mens den andre lå i gaten som senere fikk navnet Thor Bryns gate, navngitt etter en av de gamte byggherrer og beboere i området.

De praktfulle hageanleggene ved nr. 8 (dagens nr 13) og 9 kommer godt frem på kartet. Nummer er ikke det samme som dagens husnummer.
Alle disse eiendommene fikk etter hvert egne hager på den andre siden av Hjertnespromenaden vis a vis eiendommene.

Fra 1.1.1889 ble byens areal utvidet noe som førte til mer enn fordoblet byens areal.
1931 kom neste utvidelse av byen, etterfulgt av en mindre i 1950.
1968 var siste ekspansjon, da overtok Sandefjord "Sandar" og det ble en by med navnet Sandefjord.
I fiorbindelse med gjennomføringen av veiprosjektet Sandefjordsveien som er en 4 felts vei gjennom hele byen, ble Hjertnespromenaden delt mellom Hjertnespromenaden 33 og 37, slik at Hjertnespromenaden 35 ikke lenger finnes. Det sammen gjelder Hjertnespromenaden 38 på den andre siden av veien.

  

 • Totalt bilder i artikkelen: 7

  Hjertnespromenaden 1

 • Totalt bilder i artikkelen: 7

  Hjertnespromenaden 3

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Hjertnespromenaden 5

 • Totalt bilder i artikkelen: 6

  Hjertnespromenaden 7

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Hjertnespromenaden 9

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Hjertnespromenaden 11

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Hjertnespromenaden 13

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Hjertnespromenaden 29

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Hjertnespromenaden 37

 • Totalt bilder i artikkelen: 10

  Hjertnespromenaden - diverse