Industriveien går fra Vesterøyveien i nord til krysset Framnesveien/Veløyveien i syd.
Ble i sin tid anlagt for å avlaste Framnesveien for tungtrafikk til Vera Fabrikker og Jahres Fabrikker.  Det slo ikke helt til da tungtrafikken den gang, som i dag, helst vil unngå den tunge Fjeldvikbakken.

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.
 

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Før Industriveien

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Industriveien 4 og 6