10.10.1929: Byfogd Ottesen var Sandefjords første byfoged, og dertil en meget dyktig mand, som satte sine merker i byens administrasjon og det forsømte politivæsen. Under sine senere embedsstillinger som sorenskriver ag assessor i høiesteret, gav han mange uttryk for at han mindedes Sandefjord med velvlije. Dedt er blandt andet han og hans hustru som har skjænket altersølvet til Sandefjords kirke.
10.10.1929: Fra Bakkegate til Schelvensgate: Peder Vemundsens gate. Fra Schelvensgate til Ekeberggaten: Byfogd Ottesens gate.
19.11.1929: Beslutning om gater/gatenavn: Fra Schelvens gate til Ekeberggaten: Byfoged Ottesens gate.
03.03.1947: Byfogd Ottesens gate. Byfogd (senere høyesterettssasessor) P. V. Ottesen var Sandefjords første byfogd, så det har vel en viss historisk interesse at tittelen er med i dette tilfelle, og det så meget mer som byfogdembetet ser ut til å forsvinne fra de fleste byer. Navnet Ottesens gate er helt nytt, og så vidt vi vet har ennå ikke noe hus fått nr. til denne gata, så det skaper altså ingen praktiske vansker å forandre navnet.
06.03.1947: Vedtatt å endre navnet fra Ottesens gate til Byfogd Ottesens gate.

 

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Byfogd Ottesens gate