Mai 1938: I forbindelse med en større omregulering førte dette til endring av diverse hus- og gatenavn med nye husnummer. Oversikten omfattet følgende (gammel adresse i parantes):
Virikveien:
12 Miliam Kihl (tidl. Hystadv. 6 b)

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Virikveien 15