Langes gate er oppkalt efter Christinus Castberg Lange, født 9/4-1830 i Stavanger, hvor faren  Alexander Lange var res. kapellan.
Hans mor var av Castberg-slekten og søster av sogneprest Castberg i Sandar.

10.10.1929: Provst Christinus Lange var i 22 aar (1855-1877) borger av Sandefjord før han som sogneprest, senere provst, tok bolig i Sandeherred prestegaard, først som bestyrer av den høiere almueskole (1855-1959), senere som kaldskapellan (1859-1877). Han var i dene tid to gange viceordfører og 1 år, 1869 ordfører, og gjorde som saadan et fortjenstfuldt arbeide ved at fjerne formelle hindringer for at faa Sandefjords kirke færdigbygget og indviet. Han hadde ogsaa andre kommunale hverv, medlem av fattigkommisjonen, skolekommisjonen og forlikskommisjonen.

10.10.1929: Gaten vest for kirkegaarden og kirken: Provst Langes gate.
19.11.1929: Beslutning om gater/gatenavn: Gaten vest for kirkegaarden og kirken: Prost Langes gate.
03.03.1947: Langes gate. Vi er enig med byingeniøren at navnet Langes gate virker lite karakteristisk, og foreslår derfor Prost Langes gate. Men vi har i grunnen her et navn av samme type som Brydes gate og Høsts gate. Det er nemlig her også flere personer av samme navn som har gjort sin innsats i byens historie, og da er det jo iokke riktig å fremheve en enkelt på den (eller de) andres bekostning. - uten en har ganske særlige gruinner til det. Men i dette tilfelle spiller det nok en viss rolle at gata går tvers over jordene som engang hørte til Sandar prestegård, der prost Chr. Lange residerte en hel menneskealder. Og det er vel lilte tvil om at en først og fremst har tenkt på prost Lange ved denne navnedåpen, så mye mer som det jo bare er prestenavn på gatene rundt om.
 

Les mer

1853 tok han teologisk embetseksamen med beste karakter. Han ble først bestyrer ved Sandefjords høyere almueskole.
Ved sogneprest Castbergs død i 1858 lot Lange seg ordinere til prest.
Han holdt sin første gudstjeneste i Sandar kirke 6. mars 1859.
Lange var først kallskapellan under Magnust Brostrup Landstad, og var en enestående støtte for ham.

1869 var Lange var byens ordfører, senere varaordfører.

1877, ved Landstads avskjed , ble Sandefjord skilt ut som eget sogneprestembete. Lange ble da utnevnt til sogneprest i Sandar.
Han bodde i mange år i Sandefjord, og byen la beslag på hans store dyktighet.

1906 tok han tok avskjed  efter å ha vært kallskapellan i 18 år og sogneprest i 29 år, en ny Åeder Vemundssøn, skriver Lorens Berg.

Lange døde i Sandefjord i 1912, året efter sin hustru, f. Petra Margrete Christine Bing Castberg,
datter av Peter Harboe Castberg, sogneprest i Sandar fra 1846 til 1858.

Christinus Castberg Lange var en stor personlighet, elsket og avholdt av menigheten og alle som han kom i forbindelse med.
Har du nye opplysninger eller bilder ta kontakt med oss.

Kilde: Henrik Sandberg i boken om gatenavn i Sandefjord

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.
 

Mai 1938: I forbindelse med en større omregulering førte dette til endring av diverse hus- og gatenavn med nye husnummer. Oversikten omfattet følgende (gammel adresse i parantes):
Langes gate:
4 A. Gilbu (tidl. Landstadsgt. 18 a)
6 Edv. Huseby (tidl. Dronningensgt. 21 a)

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Langes gate

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Langes gate 4. Ønsker bilder og tekst fra tiden før 1975

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Langes gate 6

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Langes gate 8. Ønsker bilder og tekst fra tiden før 1975

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Langes gate gjennom kirkeparken til Stockfleths gate

   
https://www.lardex.net