Langes gate er oppkalt efter Christinus Castberg Lange, født 9/4-1830 i Stavanger, hvor faren  Alexander Lange var res. kapellan.
Hans mor var av Castberg-slekten og søster av sogneprest Castberg i Sandar.

Les mer

1853 tok han teologisk embetseksamen med beste karakter. Han ble først bestyrer ved Sandefjords høyere almueskole.
Ved sogneprest Castbergs død i 1858 lot Lange seg ordinere til prest.
Han holdt sin første gudstjeneste i Sandar kirke 6. mars 1859.
Lange var først kallskapellan under Magnust Brostrup Landstad, og var en enestående støtte for ham.

1869 var Lange var byens ordfører, senere varaordfører.

1877, ved Landstads avskjed , ble Sandefjord skilt ut som eget sogneprestembete. Lange ble da utnevnt til sogneprest i Sandar.
Han bodde i mange år i Sandefjord, og byen la beslag på hans store dyktighet.

1906 tok han tok avskjed  efter å ha vært kallskapellan i 18 år og sogneprest i 29 år, en ny Åeder Vemundssøn, skriver Lorens Berg.

Lange døde i Sandefjord i 1912, året efter sin hustru, f. Petra Margrete Christine Bing Castberg,
datter av Peter Harboe Castberg, sogneprest i Sandar fra 1846 til 1858.

Christinus Castberg Lange var en stor personlighet, elsket og avholdt av menigheten og alle som han kom i forbindelse med.
Har du nye opplysninger eller bilder ta kontakt med oss.

Kilde: Henrik Sandberg i boken om gatenavn i Sandefjord

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.
 

 

 

  • Totalt bilder i artikkelen: 0

    Langes gate 4. Ønsker bilder og tekst fra tiden før 1975

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Langes gate 6

  • Totalt bilder i artikkelen: 0

    Langes gate 8. Ønsker bilder og tekst fra tiden før 1975