Museumsgata går fra krysset Storgata som fortsettelse av Landstads gate, forbi Hvalfangstmuseet og helt ned til Brygga/Tollbugata. Den gikk tidligere bare ned mot Skippergata (nå Matrosgata), og var langt inn i vår tid anonym og lite kjent. Navnet ble fastsatt i et bystyremøte 5. september 1919. I dag, 2017, er Museumsgata en av sentrums viktigste hovedgater, og tar unna svært mye trafikk.
Havnesporet er jernbanesporet fra Jernbanestasjonen og ned til havna, og følger i stor grad Museumsgata. Den ble anlagt i 1883 og nedlagt i 1939.

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.
Bearbeidet av Sandefjord Rundt/Lardex.net

Les mer

1928 sto Herman Carlsen som eneeier og bedriften fikk det navn den fortsatt har, H. Carlsen AS. Firmaet disponerte fem dekar tomt på Brygga og ti på Skolmerød.
To branner rammet trelastbedriften. I 1939 brant høvleriet og myndighetene sa nei gjenoppbygging p.g.a. støy og brannfare i byen. Carlsen flyttet høvleriet til Skolmerød Smie & Sag som bedriften hadde sikret seg tidligere. I 1946 brant det imidlertid også på Skolmerød og nye eiere overtok.
I denne perioden, 22.april 1947, gikk også Herman Carlsen bort. Hans enke, Aagot Carlsen, valgte å drive firmaet videre og gjennomførte dette i 10 år, bl.a. med Erling Sørhaug som bestyrer. En av Aagot og Hermans døtre, Berit, som hadde skogskole og handelsutdannelse, bisto sin mor i ledelsen av firmaet, etterhvert sammen med sin ektemann Jacob Beck fra Skien. I 1957 valgte ekteparet å overta ledelsen av familiefirmaet med Jacob Beck som disponent. Berit Beck, Jacob Beck og driftsleder Arne Smedsrud dannet aksjeselskapet som er datert 29. desember 1972.
 

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  MUSEUMSGATA 3

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  MUSEUMSGATA 8

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  MUSEUMSGATA 10

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  MUSEUMSGATA 27

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  MUSEUMSGATA 33

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  MUSEUMSGATA 39 - HVALFANGSTMUSEET

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  MUSEUMSGATA 41E

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  MUSEUMSGATA - NEDRE DEL