Pukkestadveien starter i øst ved Holmbrua, undergangen ved Sandefjordsveien, og går vestover til Lindgaards gate. Her endrer veien navnet til Kjellbergveien. Årsaken til navnebyttet etter krysset Lindgaards gate skyldes at her gikk kommunegrensen mellom Sandefjord og Sandar før sammenslutningen pr 1. januar 1968. 
Pukkestadveien har sitt navn etter Pukkestad gård som fra tidligere eide det meste av områdene rundt veien.
Veien fikk dette navnet av Sandefjord Kommune så tidlig som i 1901.

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.

06.10.1932: Åpning av Leikvoldgaten på nordre side av Pukkestadveien. Oparbeidelse av kjørebanen fra Pukkestadveien til Hauangaten.
06.10.1932: Forlengelse av Hystadveien fra Pukkestadvei til Høsts gt. med 6" vannledning.
20.02.1936: Forandring av gatenavn. Hystadveien føres helt frem til Prinsensgate. Kathrineborggaten forlenges sydover og nordover. Vestfoldgaten forlenges vestover. Pukkestadveien forlenges op til Vesle Hauan. Gamle Pukkestadvei gis navnet Bakkegaten.
10.05.1938: Pukkestadbakken skal nå få fast dekke. Det vil bli lagt stenbrolegning i krysset ved Hauangaten og i krysset ved Kathrineborggaten.

 

Les mer

Mai 1938: I forbindelse med en større omregulering førte dette til endring av diverse hus- og gatenavn med nye husnummer. Oversikten omfattet følgende (gammel adresse i parantes):
Pukkestadveien:
20 L. Thoresen (tidl. Pukkesdtadveien 20 b)
22 Lars Olsen (tidl. Pukkestadveien 28 b)
24 Antoni Simensen (tidl. Pukkestadveien 28)
26 J. L. E. Forsberg (tidl. Pukkestadveien 32)
28 Hans Antonsen (tidl. Pukkestadveien 34)
30 Joh. M. Berg (tidl. Pukkestadveien 42)
32 Anders Anderasen (tidl. Pukkestadveien 48)
34 L. Sørensen (tidl. Pukkestadveien 50)
36 A. Holand (tidl. Pukkestadveien 49)
38 Ingw. Otterbech (tidl. Pukkestadveien 51)
40 Anders Venaas (tidl. Pukkestadveien 53)
42 Olaf Kleppang (tidl. Pukkestadveien 55)

 

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Pukkestadveien 2

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Pukkestadveien 3

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Pukkestadveien 49

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Pukkestadveien 5

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Pukkestadveien 51

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Pukkestadveien 53

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Pukkestadveien 9

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Pukkestadveien 14

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Pukkestadveien 16

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Pukkestadveien 18

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Pukkestadveien 25

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Pukkestadveien 27

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Pukkestadveien 29

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Pukkestadveien 35

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Pukkestadveien 36

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Pukkestadveien 48

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Pukkestadveien øvre del