Solvangveien går fra krysset Skiringsalsveien/Schanches gate i øst til til Lundenveien i vest. Den ble anlagt ca. 1910 og har fått navn etter den tidligere Solvang gård.  På et  kart fra 1930-årene er det tegnet striplet forlengelse over til Solvang, her var nok tenkt en forlengelse. Navnet ble fastsatt i et bystyremøte 5. september 1919.
I forbindelse med kommunesammenslåingen 1.1.2017 fikk Solvangveien nytt navn og ble en forlengelse av Schanches gate.

Husene her ble bygd på 1930-tallet, med unntak av husmannsplassen Øvre Myra i Solvangveien nr. 8 som er fra ca. 1770. Den siste som bodde her var vognmann Peder Olav Hansen , han døde i 1973. 

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  Solvangveien 1 - Schanches gate 21

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Solvangveien 4

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Solvangveien 7 - Schanches gate 27

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Solvangveien 8 - Schanches gate 24

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Solvangveien diverse