Solvangveien går fra krysset Skiringsalsveien/Schanches gate i øst til til Lundenveien i vest. Den ble anlagt ca. 1910 og har fått navn etter den tidligere Solvang gård.  På et  kart fra 1930-årene er det tegnet striplet forlengelse over til Solvang, her var nok tenkt en forlengelse. Navnet ble fastsatt i et bystyremøte 5. september 1919.
I forbindelse med kommunesammenslåingen 1.1.2017 fikk Solvangveien nytt navn og ble en forlengelse av Schanches gate.

Husene her ble bygd på 1930-tallet, med unntak av husmannsplassen Øvre Myra i Solvangveien nr. 8 som er fra ca. 1770. Den siste som bodde her var vognmann Peder Olav Hansen , han døde i 1973. 

  • Totalt bilder i artikkelen: 2

    SOLVANGVEIEN 1 - SCHANCHES GATE 21

  • Totalt bilder i artikkelen: 3

    SOLVANGVEIEN 8 - SCHANCHES GATE 24

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    SOLVANGVEIEN DIVERSE