Thor Dahls Gate - Badehusgaden

Opprinnelig navn var Badehusgaden. Gata har navn etter skipsreder Thor Dahl, som i 1911 bygde den store forretningsgården som ligger ved gatas sydende, ned mot havna.
Thor Dahls gate går fra Torvet og ned til brygga. Het tidligere Badehusgaden på grunn av Sandefjord Badeanstalt, Kurbadet, lå der. Bygningene er der fremdeles, men blir idag (2019) brukt til kulturaktiviteter.

Les mer

At Thor Dahl har fått sitt navn knyttet til den gaten som går forbi hans tidlige store forretningsbygg ved bryggen, er ganske naturlig. Det ville føre alt for langt ved denne anledning å skrive om hans eventyrlige karriere som forretningsmann, fra den tiden han begynte beskjedent sin lille butikkhandel til han som mangemillionær ble byens største forretningsmann, skipsreder og meget annet, ikke minst byens største donator i sin tid. Thor Dahl var sønn av den kjente, dyktige og avholdte lærer Thor Helgesen Dahl, født i Solum ved Skien i 1820, død i Sandefjord 1873. Thor Dahl ble født i 1862, gift i 1887 med Alfhild Freng, datter til lege Lars Freng i Stokke. Han begynte først i butikklære hos I. E. S. Wetlesen og siden hos P. C. Pedersen, 2 av byens betydeligste forretningsmenn i 1880-årene. I 1887 begynte han for seg selv, først i den gamle Valby-gården på Torget, tidligere den kjente Lingaard-slektens hus, som ble revet noen år før århundreskiftet for å gi plass til et større torv. Senere dren han andre steder i byen inntil han i 1911 flyttet inn i sin store, nye forretningsgård ved bryggen. 

Hans interesser i sel- og bottlenosefangsten, og senere hvalfangsten, la grunnen til hans store formue. Men skipshandelen hadde også sin store andel i utviklingen, en forretning som i dag er blitt av storbydimensjoner. 

I 1908 startet Thor Dahl sammen med Ingvald Bryde, ”Bryde og Dahls Hvalfangerselskap” med konsesjon på Syd Georgia. Året efter ble kokeriet ”Admiralen” anskaffet – et kokeri som ble forbilde for senere hvalkokerier. De eldre vil også huske de kjente fangstskip ”Alfa” og ”Beta”, seilskipet ”Aviemore” og mange flere. Thor Dahl innehadde gjennom årene en lang rekke tillitsverv. Han var medlem av bystyret og mange kommunale komitéer. Han satt i ledelsen for en lang rekke selskaper og foretagender. Thor Dahl var en stor personlighet, den fødte forretningsmann, som måtte være med der det skjedde noe og teften tilsa at de kunne bli forretning. Men han var rundhåndet og øste ut for å skaffe lysere livsvilkår både for den enkelte og for de mange. Han elsket sang og musikk, som sin far, et overskuddsmenneske av de store. Thor Dahl døde 15. april 1920. 

Kilde: Henrik Sandberg i boken om gatenavn i Sandefjord 

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon. 

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Krysset Thor Dahls gate/Bryggegaten

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Krysset Thor Dahls gate/Strandpromenaden

 • Totalt bilder i artikkelen: 9

  Thor Dahls gate 1

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Thor Dahls gate 2

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Kurbadet/Thor Dahls gate 3

 • Totalt bilder i artikkelen: 9

  Thor Dahls gate 4

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Thor Dahls gate 7

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Thor Dahls gate 12 c

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Thor Dahls gate 17, 19 og 21

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Thor Dahls gate