Vesle Hauanvei er kort veistump som går fra Kjellbergveien, i en vinkel og ender ut i  Haneholmveien på Virik.

17.11.1938: Nye veinavn. Hauan: Veien ovenfor Vesle-Hauan først sydover og derefter op til Haneholmveien: Vesle Hauanvei.

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Vesle Hauan vei / Virik

   
https://www.lardex.net