Vinkelveien ligger på Hauan og er en liten veistump som går i vinkel mellom Skiringsalsveien og Hauanstubben.

  • Totalt bilder i artikkelen: 3

    VINKELVEIEN På HAUAN