Verken gata eller navnet eksisterer lenger. Den ble borte da Jernbanealleen ble forlenget til Hvalfangsmonumentet.
Gata gikk vestenfor og langs Folkets Hus og skrått over til Badehusgaten (Thor Dahls gate) ved Kurbadet.

Navnet ble i sin tid fastsatt av Sandefjord bystyre 5. september 1919.

På eldre kart enn fra 1900 heter den Badehusgaden. Trykk på les mer så ser du kartene.

01.10.1949: Bryggegaten. Gaten går fra Hjertnespromenaden i sydøstlig og sydlig retning og kjennes vel av hele byens befolkning. Det er en gate som etter reguleringsplanen av 1918 er dødsdømt. Den skal opphøre å eksistere når Jernbanealleen får sin forlengelse fra Torvgaten til Hjertnespromenaden med åpent utsyn fra jernbanestasjonen mpt vår vakre fjord.
Den dødsdømte Bryggegaten er dog. som den ligger nå mellom Badets park og Folkets Hus (tidl. Badets sosietetsbygning) en gate som bør få leve. Det er tradisjoner ved denne gaten, minner som vil leve.
Ruklabekken går nå sin stille og stenoverdekkende gang når den ikke ved flom og høyvanne lager forstyrrelser i byen kloakker.
Langs Bryggegaten gikk Rukla(Mo-)bekken som i tidligere tid var farbar for lasteprammer, lørjer, ja helt opp til mindre skøyter så langt som til Bryns gate. Mange hadde også sine småbåter fortøyet her.
Over bekken gikk der en bro eller bred klopp fra nedre del av Folkets Hus og til Badeparken. Her var det gangvei utover mot Hystadveien og Stub.
Med den stadig stigende tyrafikk til bryggen kan der vel være behov for denne gate, selv om Thor Dahls gate er blitt flott opparbeidet i stor bredde.
Tiden vil vise hva Bryggegatens skjebne blir.

 

Les mer
Kart fra 1902
kart fra 1895
  • Totalt bilder i artikkelen: 19

    Bryggegaden 6

  • Totalt bilder i artikkelen: 2

    Krysset Bryggegaten/Thor Dahls gate