Fiskeri er næringsvirksomhet og omfatter ervervsmessig fangst av fisk og krepsdyr i saltvann og ferskvann. Det er vanlig å skille mellom kystfiske, som foregår nær kysten med mindre fartøyer og enklere redskaper, og havfiske. Fiskeri i Sandefjord har stort sett dreid seg om kystfiske med små båter og skøyter.

Les mer

Fea Bolt, som er hedret med en statue på brygga, kan stå som en eksponent for det enkleste kystfisket. Hun rodde ut i fjorden, ikke så langt, fisket, kokte reker og krabbe hjemme og solgte fra sin enkle kjerre.
Andre kan ha hatt fiske i nært farvann som attåtnæring til for eks. et småbruk. Finn Olstad forteller i Sandefjords historie at det i 1948 var registrert 50 yrkesfiskere i Sandar og Sandefjord, mot 125 i det siste krigsåret. Antallet i dag (2018) vil vi tro er under 10. Kanskje vet noen hos Brødr. Berggren mer om dette?
Ellers bør nevnes at det på 1950-tallet foregikk brislingfiske i fjorden, også tett inntil bryggekanten, men dette kan ha vært drevet av yrkesfiskere utenfra med større båter og redskaper.
I en periode var det også ålefiskere fra Østfold.

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.
 

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Brislingfiske

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Bryggefiske

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Bunngarn ved Natholmen

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Fiskebrønner utenfor fiskebasarene

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Fisker Einar Johan Jensen-Eian

 • Totalt bilder i artikkelen: 22

  Fisker Ingmar Christensen

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Fiskesalg fra båt