Sandefjord havn strekker seg mange hundre år tilbake i tid. Fra rundt år 1200 var det livlig utførsel av trelast til England og Tyskland herfra. Med tiden så man behovet for å kunne navigere båtene helt inn til bryggen, både for enklere laste- og losseprosess, proviantering og reparasjoner. Så i slutten av 1820 årene ble byggingen av et mer moderne bryggeanlegg påbegynt, og forholdene ble lagt til rette for brukerne.kaianlegg. 

Siden den gang har det vært en kontinuerlig modernisering av kaianleggene. Det har nesten "alltid" vært skipsbyggerier i og nær havneområdet, og det største ble etter hvert Framnæs Mek. Værksted. Da FMV ble nedlagt, ble havnen hovedsakelig brukt til fergetrafikk og som småbåthavn. Området rundt havna og brygga har vært og er veldig sentralt i Sandefjords historie og det er mange bilder og aktiviteter som kan knyttes til dette området. Vi har derfor valgt å samle dette under en paraply hvor, foruten bygninger og båter, livet rundt bryggeområdet vises.

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.

Se også hovedgruppen "Ferger" hvor vi tar for oss både lokale ferger og ferger til utlandet

  

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  Bryggas historie av Henrik Sandberg - 1953/54

 • Totalt bilder i artikkelen: 6

  Bryggeområdet

 • Totalt bilder i artikkelen: 34

  Båter i bryggeområdet

 • Totalt bilder i artikkelen: 15

  Bilder fra bryggeområdet

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Brygga

 • Totalt bilder i artikkelen: 6

  Bryggefiske

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Bryggefunn

 • Totalt bilder i artikkelen: 15

  Bygninger i bryggeområdet

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Havnesporet

 • Totalt bilder i artikkelen: 16

  Hvalfangstbilder i bryggeområdet

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Kamfjordverven

 • Totalt bilder i artikkelen: 18

  Småbåthavna - Hesteskoen