Hystadveien strekker seg fra Bugårdsgata i nord og helt ut til Larviks kommunegrense, der Syrristbekken danner grenselinje før den renner ut i Hemskilen.
Vi antar at veien fikk navn fordi planen opprinnelig var å føre den ut til Hystadområdet.Inntil århundreskiftet 1800 / 1900 var var Hystadveien bare en gangsti fra byen og ut til Stub, Ranvik og Hystad. Gårbrukerne langs fjordens vestside  mått stort sett ta seg til byen via Haneholmveien når de skulle til byen med hest og kjerre eller slede. De som ikke drev gårdsbruk brukte vanligvis båt for å komme inn til byen. Den gangen begynte Hystadveien i krysset ved Pukkestadveien, og Hystadveien 1 var det som i dag er Hystadveien 23.

Les mer

Straks før nyttår i 1898 samlet det seg  endel mennesker hos skipsfører Larsen i Ranvigen, som det het den gang. Alle var svært opptatte å få ordentlig vei utover på fjordens vestside. Trasevalget var det imidlertid endel uenighet om. Mange ville legge veien der Sandefjordsveien går i dag, men eierne av Badet mente at det ville forstyrre driften og gjestene på badet. Derfor ble trasevalget der Hystadveien går i dag. Imidlerid ville verken Sandefjord eller Sandar kommune  bidra til finansieringen.
Det ble således invitert til et massemøte på Store Bergan skole i januar 1899 hvor folk kunne bidrag til veiprosjektet. Samtidig var det også et ønske om å få en vei opp til Store Bergan skole. Ideen var god, men det ble det ble en del dyrere enn det man hadde regnet med. En protokoll for prosjektet viser at det ialt ble holdt 24 møter. Hystadveien fram til Hystad (og Verdens Ende) stod ferdig til bruk i 1902/1903. Veien ble i stor grad finansiert uten bidrag fra kommunene. Blant annet fra oppsitterne med kr. 1500, det  tidligere brennevinssamlaget i byen kr. 1000, Sandar Sparnebank kr.. 600 og kjøpmenn i Sandefjord over kr. 2000
Veien til Store Bergan skole tok det noe lengere tid med, og den veien heter i dag Soleveien.
Den mest kjente del av Hystadveien, der de flotte villaene som ligger i begynnelsen av veien,  og som for det meste ble anlagt tidlig på 1900-tallet.

Vi kan tilføye at Hystadveien så sent som på 1950-tallet var gjennomfartsvei for trafikk utenom bykjernen.
På et bilde fra krysset Pukkestadveien/Hystadveien ser vi en stolpe med veiskilt som peker mot henholdsvis Larvik og Lasken.
 I dag (2020) er Hystadveien vest for sentrum hovedsakelig en boliggate som før Stub går over i riksvei 303.

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.
Kilde: Møller, Vilhelm, Sandar Histrorie bind III - Side 283 -284
Kilde; Olstad, Finn, Sandefjords Historie Bind I side 283

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  HYSTADVEIEN 1

 • Totalt bilder i artikkelen: 8

  HYSTADVEIEN 13

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  HYSTADVEIEN 15

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  HYSTADVEIEN 21

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  HYSTADVEIEN 23

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  HYSTADVEIEN 31

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  HYSTADVEIEN 32

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  HYSTADVEIEN 34

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  HYSTADVEIEN 37

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  HYSTADVEIEN 42

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  HYSTADVEIEN 44

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  HYSTADVEIEN 54

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  HYSTADVEIEN 58

 • Totalt bilder i artikkelen: 7

  HYSTADVEIEN 70

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  HYSTADVEIEN 72

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  HYSTADVEIEN 74

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  HYSTADVEIEN 82

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  HYSTADVEIEN 94

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  HYSTADVEIEN 126

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  HYSTADVEIEN 246

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  HYSTADVEIEN DIVERSE BILDER

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  HYSTADVEIEN GRANHOLMSLETTA

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  HYSTADVEIEN VED HJERTNES

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  HYSTADVEIEN/RANVIK/DJæVELPORTEN

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  HYSTADVEIEN/LYSTAD

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  KRYSSET HYSTADVEIEN/PRINSENSGATE (BUGåRDSGATA)

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  KRYSSET HYSTADVEIEN/RANVIKSTRANDA