Hystadveien strekker seg fra Bugårdsgata i nord og helt ut til Larviks kommunegrense, der Syrristbekken danner grenselinje før den renner ut i Hemskilen.
Vi antar at veien fikk navn fordi planen opprinnelig var å føre den ut til Hystadområdet.

Les mer

Fra Roger Davidsens historiske beskrivelse av veien refererer vi at den før 1900 bare var en krøtter- og spasersti fra byen og ut mot Stub og Ranvik.
Den mest kjente del av Hystadveien, der de flotte villaene ligger, ble anlagt like etter 1900.

I 1902 var veien ferdig frem til ”Verdens ende”, litt sør for Jotun, forteller Davidsen. Videre utover var veien bare kjerrevei til ulike gårdsbruk fram til Granholmen.
Han nevner også det kuriøse ved veibyggingen at finansieringen av den delvis var basert på penger fra basar og loddsalg.
Hystadveien videre til daværende Tjølling kommunegrense var ferdig i 1936.

Vi kan tilføye at Hystadveien så sent som på 1950-tallet var gjennomfartsvei for trafikk utenom bykjernen.
På et bilde fra krysset Pukkestadveien/Hystadveien ser vi en stolpe med veiskilt som peker mot henholdsvis Larvik og Lasken.
 I dag (2017) er Hystadveien vest for sentrum hovedsakelig en boliggate som før Stub går over i riksvei 303.

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.
Bearbeidet: Sandefjord Rundt/Lardex.net

 • Totalt bilder i artikkelen: 7

  HYSTADVEIEN 13

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  HYSTADVEIEN 15

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  HYSTADVEIEN 31

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  HYSTADVEIEN 32

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  HYSTADVEIEN 34

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  HYSTADVEIEN 37

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  HYSTADVEIEN 42

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  HYSTADVEIEN 44

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  HYSTADVEIEN 54

 • Totalt bilder i artikkelen: 7

  HYSTADVEIEN 70

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  HYSTADVEIEN 72

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  HYSTADVEIEN 74

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  HYSTADVEIEN 58

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  HYSTADVEIEN 82

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  HYSTADVEIEN 94

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  HYSTADVEIEN 126

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  HYSTADVEIEN DIVERSE BILDER

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  HYSTADVEIEN GRANHOLMSLETTA

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  HYSTADVEIEN VED HJERTNES

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  HYSTADVEIEN/RANVIK/DJæVELPORTEN

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  HYSTADVEIEN/LYSTAD

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  KRYSSET HYSTADVEIEN/PRINSENSGATE (BUGåRDSGATA)

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  KRYSSET HYSTADVEIEN/RANVIKSTRANDA