I 1936 var det Mina Moe som drev pensjonatet, med "herbergering og bevertning".
Bygningen brant i begynnelsen på 1970-tallet og det er den nye bygningen som er avbildet her.

Har du gamle bilder eller nye opplysninger ta kontakt med oss.
Trykk på de enkelte bildene for mer informasjon.