I perioden midten av 1960-årene til midten av 1990-årene kom det til mange nye både bilforhandlere og bensinstasjoner.
På det meste var det vel 20 bilforretninger og over 25 bensinstasjoner i Sandefjord. Av bensinstasjoner inkluderer tallet fem marinaer som leverte drivstoff til båter. BP var den absolutt største aktøren med 12 utsalgssteder. Av andre merkenavn nevnes Shell, Esso, Gulf, Mobil, Caltex og Fina, i bilens barndom fantes også Mil, Nor og Standard. Det ble en overetablering av bensinstasjoner, og fra siste del av 1990-tallet var det bare de største som overlevde konkurransen.
Når det gjelder bilforhandlerne hadde de fleste også bensinstasjon i tilknytning til bilsalg og verksted.
Etter at EU/EØS-reglene opphevde bilimportørene eksklusive krav til bare å forhandle ett merke, endret strukturen seg, og medførte at noen kapitalsterke forretningen overtok flere bilmerker slik at det i dag (2019) er færre enn 10 bilforhandlere i Sandefjord.

Trykk på de enkelte bildene for mer informasjon.
 

 

 

 

Les mer

Bensinstasjoner på 1960    - 1970 tallet 

BP 

Haugtuft Landhandel

A Liverød Bilforretning 

Lasken Bensinstasjon 

Aksel Hensvold, Helgerød 

Framnes sykkel og sport 

Sandefjords Auto as 

BP Hjørnet 

Torggatens Bensinstasjon 

Arthur Iversen, KnattholmenMarina 

Årø Båtservice Marina 

Sandefjord Marina, FjeldvikMarina 

Fiskernes salgslag, Bygga Marina- Fiskeflåten 

 

Esso 

Haukerød Bensin 

Bilcentralen 

AS Thor Dahl 

Hasle Bil 

 

Shell  

Sentrum Auto 

 

Gulf 

Tempo / Gulf/Caltex / Texaco/ XY/ Shell 

Museumsgaten / Gulf / Shell 

Kilenkrysset Gulf / Shell 

Park / Caltex/ Texaco / XY / Shell 

 

Fina 

As Bil – Service, Peder Bogens gate 

Kilgata / Shell / Esso 

Hystadstranda Marina 

 

Mobil 

Atlantic 

 

 • SANDEFJORD BILCENTRAL A/S
    Bilder i undergrupper: 18

 • BILUTSTYR
    Bilder i undergrupper: 4

 • BIL-SERVICE A/S
    Bilder i undergrupper: 21

 • BILFORRETNINGEN A/S
    Bilder i undergrupper: 1

 • CENTRUM AUTO AS
    Bilder i undergrupper: 4

 • LIVERøD BILFORRETNING, A.
    Bilder i undergrupper: 5

 • EKELANDS BILVERKSTED
    Bilder i undergrupper: 2

 • HAUKERøD BENSIN AS
    Bilder i undergrupper: 6

 • HENRY ØHRE
    Bilder i undergrupper: 5

 • LASKEN BENSINSTASJON
    Bilder i undergrupper: 3

 • SANDEFJORD MARINA
    Bilder i undergrupper: 2

 • SANDEFJORDS AUTO AS
    Bilder i undergrupper: 11

 • STICKLER & CO., HENRY
    Bilder i undergrupper: 3

 • TORGGATEN BENSINSTASJON
    Bilder i undergrupper: 8

 • ØVRIGE BENSINSTASJONER
    Bilder i undergrupper: 13