A/S Bilutstyr i Jernbanealleen tvers over for Hotel Atlantic. Som navnet tilsier blir det solgt bensin, gummi og rekvisita. Dette ble senere en Esso-stasjon som ble drevet av nærmeste nabo, A/S Sandefjord Bilcentral.

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.
Bearbeidet av Lardex/Sandefjord Rundt.

  • Totalt bilder i artikkelen: 2

    BYGNING

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    KVITTERINGER