Haukerød Bensin AS - Standard Oil. Senere ble det ESSO. Firmanavnet var Haukerød Bensin AS og lå i Haukerødkrysset.
Hus og eiendom var eiet av Anton Klavenes og kjøpt av Nils Gjerløv i 1939, som åpnet bensinstasjon der i pinsen. Familien Gjerløv bodde i huset ved siden av bensinstasjonen inntil det nye stasjonsbygget, med leilighet i annen etasje, sto ferdig i 1947.
Senere ble naboeiendommene tilhørende Erling og Ragnhild Sem samt baker Nilsen og Jacobsen ervervet for utvidelse av stasjonsområdet.
Stasjonen er nå (2017) en automatstasjon for Circle K.

Les mer

Som bilforretning og bilverksted solgte Haukerød Bensinstasjon De Soto, Austin, Saab og Renault personbiler. Etter hvert ble lastebiler hovedbeskjeftigelsen med merkene Magirus og MAN.

Da eieren Nils Gjærløv trakk seg tilbake, ble verkstedet en periode drevet videre sammen med bensinstasjonen. Dette av Gærløvs svigersønner Hans Gunnar Låhne og Knut Hegdahl.

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Annonser

  • Totalt bilder i artikkelen: 4

    Bygning