Drosjeeiernes Bensinstasjon, senere Torggatens Bensinstasjon, lå i Ebbesens gate. Ebbesens gate lå tidligere vest for nedre del av Dronningens gate, omtrent midt i Søeberg-kvartalet.
Bensinstasjonen har gjennomgått 3 ombygginger og er i dag (2017) en del av Søebergkvartalet.
Stasjonen solgte drivsoff og oljeprodukter for BP, senere Norol og Statoil, nå Circle K. Odd Gustavsen var driver inntil Søeberg-kvartalet ble utbygd og Gustavsen bygde etter hvert ny stasjon for lastebiler med smøring/vask/vedlikehold på Pindsle sammen med Fina.

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Ansatte

  • Totalt bilder i artikkelen: 10

    Bygning

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Harry Larsen