Banken ble opprettet 3.11.1859 under navnet Sandeherreds Sparebank. Dens vedtekter ble første gang godkjent ved høyeste resolusjon 17.3.1860. Historisk sett er dette den offisielle datoen for bankens etablering. Første innskudd ble foretatt 6.10.1860. Navnet ble endret til Sandar Sparebank 1.6.1931 etter at formannskapet 29.10.1930 hadde besluttet at herredets navn skulle endres fra Sandeherred til Sandar.
 

Les mer

Sandar Sparebanks rullende filial Bankbussen ble satt i drift i 1965. Første filial, Framnes, ble åpnet i 1968. 24-timers-bank, Norges 3. kontantautomat, ble installert i 1970. I 1974 etablerte Sandar Sparebank en av landets første bankeide eiendomsmegleravdelinger. I 1968 ble Sandar og Sandefjord kommuner slått sammen til én kommune. 10.6.1985 tok banken navnet Sandefjordbanken Sandar Sparebank.
15.6.1987 ble Tjølling Sparebank, stiftet 7.10.1897, og Fredriksværns Sparebank, stiftet 11.6.1841, fusjonert med Sandefjordbanken. 1.12.1989 fusjonerte Borre Sparebank, stiftet 1.1.1916, med Sandefjordbanken. 27.5.1994 ble Sandefjordbanken notert på Oslo Børs etter opptak av 50 mill. kr. i grunnfondsbeviskapital.
13.11.1996 vedtok forstanderskapet å endre bankens navn til Vestfold Sparebank. Banken var en av 12 selvstendige banker som 20.12.1996 stiftet Samarbeidende Sparebanker AS og ble med i Sparebank 1 Alliansen. 1.1.1998 overtok Vestfold Sparebank ABC Eiendomssenter i Tønsberg, og fra 1.1.2002 Georg Solberg AS, landets eldste eiendomsmeglerselskap.
SpareBank 1-gruppen AS innfusjonerte VÅR Bank og Forsikring AS i år 2000, og Vestfold SpareBank overtok deler av denne virksomhetens kunder i Vestfold. 28.9.2001 åpnet banken kontor i Tønsberg. 1.1.2003 ble bankens navn endret Sparebanken Vestfold.
1.11.2008 fusjonerte Sandsvær SpareBank og SpareBanken Vestfold, en fusjon mellom to likeverdige parter. Begge bankene har sin virksomhet i sentrale byområder i Buskerud og Vestfold fylker, og navnet ble Sparebank 1 Buskerud – Vestfold. Den nye banken har åtte avdelingskontorer.
Dette er i april 2009 kortversjonen av historien som begynte 3.11.1859 med Sandeherreds Sparebank på Hotvedt gård ved Goksjø. På et eget bilde nedenfor kan du se hvilke steder i Sandar/Sandefjord banken har hatt tilhold.

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.

 • Totalt bilder i artikkelen: 12

  Ansatte

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Bankens styre

 • Totalt bilder i artikkelen: 10

  Bygninger

 • Totalt bilder i artikkelen: 8

  Filialer og bankbuss

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Gaver fra banken