Sandefjords Sparebank ble etablert i 1857.  Banken holdt først til i Storgata 4 (senere Apoteket Hvalen gården). 
I 1887 flyttet banken til Chr. Hvidts Plass der de holdt til fram til 1900. 
Banken flyttet så til Storgata 10 A, inngang fra Rådhusgata, der Krystallmagasinet var. 
I 1932 bygde sin egen eiendom i Kirkegata 3 (som senere ble omgjort til Rådhusgata 15.) 
Nå, i 2017, har banken (som nå heter DNB) flyttet til Jernbanealleen 13.

Les mer

Da Sandefjords Sparebank ble stiftet i 1857, var det byens første Sparebank  Sandefjord Kommune var en av initiativtakerne, som satte nd en komite bla.a. bestående av Advokat Thor Bryn.  Sandar Kommune ville at banken også skulle være Sandars bank, men dette ble avslått.  3 år senere ble Sandar Sparebank etablert.  Thor Bryn gjorde en utrettelig jobb med stiftelsen av banken og han ble den første styreformann.

Oversikt over Sandefjords Sparebanks styreformenn:
Sakfører Thor Bryn 1857 - 1881
Konsul Fredrik Høst   1881 - 1886
Skipsreder P.A.Grøn  1886 - 1888
Doktor Julius Christensen 1889 - 1922
Overrettssakfører Th. Miøen  1923 - 1937
Overrettssakfører Julius Jacobsen Næss  1938 - 1942
Direktør O. Aanderud Larsen 1943 - 1955
Sorenskriver Einar Vigen  1955 - 1956
Rådmann Finn Sandberg  1956 - 1977
Direktør Øistein Bøe 1978 - 1981
Malermester Alfred Bjørvik  1981 - ???

Oversikt over Sandefjords Sparebanks formenn i Forstanderskapet:
Overrettssakfører TH. Mjøen  1894 - 1906
Overrettssakfører J.J. Næss 1907 - 1916
Høyestrettsadvokat Trygve Rynning 1917 - 1918
Skolebestyrer Olav Steinseth  1919 - 1926
Skipsreder Marcus Stenseth 1927 - 1940
Sorenskriver Einar Vigen 1941
Direktør Sigurd Nielsen  1942
Kjøpmann Abraham Holtan 1943 - 1952
Underfogd Stefanus Jacobsen 1953 - 1963
Overlærer Halvdan Feen 1964 - 1970
Kemner Ivar Johansen 1971 - 1978
Fiskehandler Thor Berggreen 1979 - ???
Oversikt ov Sandefjords Sparebanks banksjefer:
Thor N. Tholfsen  1857 - 1887
Peder Gulliksen  1889 - 1902
P.C. Pedersen 1902 - 1904 
Jean B. Linnaae 1904 - 1906
Søren  L. Christensen 1906  - 1916
P. Halvorsen  1916 - 1924
Carl L. Caspersen 1924 - 1928
Alf Thoresen 1928 - 1952
Johs. Henriksen 1952 - 1962
Trygve Gjertsen 1963 - 1970
Trygve Moe 1970 - 1982?
Kjell Østby 1982? - 1990
Svein Lysaker 1990 - 1999
Harald Halum 1999 - 2003
Espen Løkkevol 2003 - 2004
Thor Steinar Mathiassen 2004 - 2005
Espen Løkkevol 2005 - 

Bankens tilhørighet og fusjoner etter 1982:
Banken slo seg i 1982 sammen med 13 andre sparebanker i Vestfold til Sparebanken Vestfold.  Bankens navn ble da: Sparebanken Vestfold Sandefjords Sparebank.  

I 1990 slo Sparebanken Vestfold seg sammen med ABC-Bank, Sparebanken Østfold, Sparebanken Buskerud og Sparebanken
Oppland til Sparebanken NOR.  Bankens navn ble da: Sparebanken NOR Sandefjord.

I 1999 slo Sparebanken NOR seg sammen med Gjensidige til Gjensidige NOR.  Bankens navn ble da: Gjensidige NOR Sparebank,
Sandefjord.
I 2003 skilte Sparebanken NOR og Gjensidige lag.  Banken het da igjen Sparebanken NOR Sandefjord.
I 2004 ble DNB og Sparebanken NOR fusjonert og tok navnet: DNB NOR.  Her i Sandefjord, resulterte dette i at den sammensluttede banken holdt til i tidligere Sparebanken NOR sine lokaler i Rådhusgata 15.  Senere skiftet banken igjen navn, da den tok tilbake det gamle: DNB.  Etterhvert ble bygningen i Rådhusgata 15 alt for store, og i 2017 flyttet banken til Jernbanealleen 13, ved siden av Vinmonopolet.
Organisatorisk ble banken delt i 2, Personkundeavdeling, og Bedriftsmarkedsavdelingen.  Monica Schjelderup ble banksjef for
Personkundeavdelingen.  Hun hadde samtidig ansvar for tilsvarende avdeling i DNB Larvik.  Hanna K. Aronsen ble leder for
Bedritsmarkedsavdelingen.  Hun er også leder for de øvrige Bedriftsmarkedsavdelingene i DNB i Vestfold.

 • Totalt bilder i artikkelen: 7

  Ansatte

 • Totalt bilder i artikkelen: 16

  Banksjefer

 • Totalt bilder i artikkelen: 7

  Bygninger / lokaler

 • Totalt bilder i artikkelen: 13

  Styret og styreformann

 • Totalt bilder i artikkelen: 12

  Forstanderskap / Formann i Forstanderskapet

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Gaver

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Kontrollkomiteen

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Verdenssparedagen 31.10.1965 / annonse