Å skulle nevne alle butikker som fantes i Sandefjord og Sandars nære fortid er en uoverkommelig oppgave. Butikkene var mange flere og lå mye tettere før i tiden, de var mer spesialiserte, kravene til omsetning og fortjeneste var mindre strenge, innen hver bransje var det flere konkurrenter, butikkjeder fantes ikke, heller ikke kjøpesentre, flere kvinner drev butikk og folk reiste i liten grad til nabobyene for å gjøre innkjøp.

Så sent som på 1960-tallet skjedde matvarehandelen gjennom kolonialbutikker, fiskebutikker, kjøttbutikker og torvhandel . For eks. hadde Sandefjord og Omegns Kjøpmannsforening hele 78 kolonialbutikker og landhandlerier som medlem i 1962. En egen liste over disse finnes nedenfor.

På samme tid hadde farvehandlerne fortsatt hånd om salg av rengjøringsmidler, og det fantes spesielle trikotasjebutikker. For øvrig hadde bydelssentrene som Framnes og Hasle tilnærmet komplett utvalg av bransjeforretninger, slik at handelsbesøk i sentrum ofte var unødvendig.

Har du nye opplysninger eller bilder, ta kontakt med oss.

Trykk på de enkelte bildene for mer informasjon.
Bearbeidet av Sandefjord Rundt/Lardex.net

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  LISTE OVER 78 KOLONIALBUTIKKER OG LANDHANDLERIER I 1962

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  O. B. ANDERSEN

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  HENRIK ANDERSENS GLAS- OG STENTøYMAGAZIN

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  H. C. ANDERSEN ELEKTRISK FORRETNING - AUT. INSTALLATøR, TORVET 3

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  ARNE ANDERSEN KOLONIAL

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  ANDERSEN & ELLEFSEN'S ELEKTRISKE FORRETNING På PRESTEHAGEN

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  EIVIND ANDERSEN & CO., AUT. FONDS- OG AKSJEMEGLER, THOR DAHLS GATE 1-3

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  BRøDR. ABRAHAMSEN GLAS- OG STENTøIMAGAZIN

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  FRITHJOF ABRAHAMSEN PAPIR & KONTORREKVISITA

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  HANS A. ANDRESEN A/S , SKOTøIFORRETNING, KONGENS GATE 11

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  SVERRE ANDRESEN, TOBAKK & FRUKT

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  AVISEN VESTFOLD

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  ARNE SAGAAS, KOLONIAL, DRONNINGENS GATE 9

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  AVISEN SANDEFJORDS BLAD

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  APOTEKET HVALEN, STORGATA 4

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  APOTEKET NORDSTJERNEN

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  APOTHEKERGAARDENS DAMPFARVERI A/S, KONGENS GATE

 • Totalt bilder i artikkelen: 12

  HALVARD ANDRESEN - DAGENS KANIN

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  I. AKER-IVERSEN

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  H. G. BERG, GULDSMED, KONGENS GATE 5

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  EINAR BøE

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  ØIVIND BJøRVIK FARGEHANDEL På FRAMNES

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  T.K RøED KJøTTVARE

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  TOBANA

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  UNNEBERG LANDHANDEL

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  S. M. DAVIDSEN SKOTøYFORRETNING, JERNBANEALLEEN 19

 • Totalt bilder i artikkelen: 10

  BRøDRENE BERGGREN

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  BøRRESEN MUSIKK

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  ANTON L. BøRRESSEN KOLONIAL - AGENTUR - SCHOUS øLSORTER

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  BINGEN ELEKTRISKE

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  BLOMSTERHALLEN, BLOMSTER, KRANSER, DEKORASJONER

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  BRYNS-FOTO, TORVGATEN 4

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  A. BJUNE JERNVAREFORRETNING

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  BARBER OG HERREFRISøR

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  G. A. Bø

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  G. BERRUM, BRUKSKUNST

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  MARTIN BERGAN, SKOTøIFORRETNING

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  T. CHRISTOPHERSEN, CYKKELFORRETNING - AUTOMOBIL- OG MOTORARTIKLER

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  SLAGTER CHRISTENSEN MOE

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  C. WILH. CLEMMETSEN TRYKKERI

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  CHRISTIANSEN & ENGEBRETSEN, FISKEHANDLER

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  N. I. CARLSUND, GARN OG MANUFAKTURFORRETNING. TRICOTAGEFABRIK

 • Totalt bilder i artikkelen: 9

  H. CARLSEN A/S

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  F. W. CHRISTOPHERSEN, ENEUDSALG FRA TRESCHOW-FRITZøE

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  CHR. CARLSEN EIDE, KULL, KOKS OG VED, SVERRES GATE 10

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  JOHN CHRISTENSEN

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  O. CHRISTOPHERSEN, SIGURDSGATE 3

 • Totalt bilder i artikkelen: 82

  THOR DAHL SKIPSHANDEL A/S, ANSATTE

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  THOR DAHL SKIPSHANDEL, DISPONENTER

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  THOR DAHL SKIPSHANDEL A/S, BYGNINGER OG INNREDNINGER

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  DOBLOUG

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  HANS DOKKEN

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  DRESMAGASINET

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  DITMANSEN & AAS, EL. FORRETNING

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  EKHEIM BLOMSTER

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  DITMAR ENGE A/S

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  A. EKBERG, KURV OG KURVMøBELFABRIK

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  TH. ESKEDAL SLIP- & MOTORVERKSTED

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  L. EBELING

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  A/S ELECTRON - FABRIK FOR ELEKTRISKE APPARATER

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  OLAF HJ. EKELI, SPORTSFORRETNING

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  ELEKTRISK VASKERI, PETER GRøNS GATE 2

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  BERNHARD G. FJUGSTAD

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  FRAMNæS BAKERI

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  SVERRE G. FYNDALL, GARNFORRETNING, STORGATEN

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  FIRKLøVER - FRUKT OG TOBAKK

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  FRAMNæS KOOPERATIVE SELSKAP

 • Totalt bilder i artikkelen: 10

  FRUKTLAGERET

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  AKABA

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  ALBERT FURUSTAD

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  FOLKETS VEN

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  MARGIT FURUSTAD, BRODERIFORRETNING

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  LUDVIG FOSS

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  FJUGSTAD & GULBRANDSEN - GILBU

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  ODD GLEDITSCH

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  GRATULASJONSBYRåET I SANDEFJORD

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  GRATULASJONSBYRåET, JERNBANEALLEEN 12

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  GRøNVOLDS KULLFORRETNING A/S

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  A. GOGSTAD, TRICOTAGE - GARNHANDEL - STRIKKERI

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  GLASSMESTER ANTON GULLICHSEN

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  A. GULBRANDSEN, GARN-, INDUSTRI OG TRICOTAGEFORRETNING

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  GARDEROBESERVICE

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  GALLIS MEIERIUTSALG A/S

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  PEDER GAASERUDS UDSTYRSFORRETNING

 • Totalt bilder i artikkelen: 7

  OLE GJEKSTAD

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  GUSTAVSENS FARGEHANDEL A/S

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  HAMMELOW BERG & RøNNING

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  BH. J. HAGTVEDT, MEIERI, KOLONIALVARER

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  A. HEIMDAL & CO, KULIMPORTøR

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  BERTHA HANSEN, BLOMSTERFORRETNING

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  BAKER M. JOHANSEN

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  BAKER W. H. HALVORSEN

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  HALVARD HAAVALDSEN, SPECIALFORRETNING I RADIO OG KOMFYRER, PRESTEHAGEN

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  IVAR HALVORSEN A/S

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  HAGELY KOLONIAL

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  HAAKON HAVNåS SLAKTERFORRETNING

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  FOTOGRAF FRED HANSEN, VIS A VIS DET GAMLE BADEHOTEL

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  HEIERENS DELIKATESSEFORRETNING

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  THOR HASLE AS

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  H. M. HANSEN & SøNN

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  H. HENRIKSEN, SKOTøIFORRETNING

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  J. A. HASLE

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  KRISTIAN HELGESEN *

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  SøSTRENE JACOBSEN

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  SøSTRENE JOHANNESSEN, DELIKATESSE OG HJEMMEBAKERI, TORVGATEN 13

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  GLASSMESTER JOHANNESSEN

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  JøRGENSENS FOTOATELIER

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  JOHN JOHNSEN **

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  J. JENSEN & CO

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  THORLEIF JACOBSEN

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  JENSEN, GODTEBUTIKK, PRINSENS GATE 25

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  JULIE JøRGENSEN

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  KEIM JOHNSEN A/S, ELEKTRISK FORRETNING, KIRKEGATEN *

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  JACOBSEN & BJøRTORP

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  KITTY JACOBSEN

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  O. P. JøRGENSEN KOLONIALFORRETNING, FREBERG (BLåSTEINKRYSSET)

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  ARNE KAUPANG

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  KR. KRISTENSEN, HVIDEVARER OG HANDSKEFORRETNING, TORVET

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  KRISTIANSEN & ENGEBRETSEN

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  KJOLEHUSET, JERNBANEALLEEN 10

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  KAFFESPESIALEN I STORGATA *

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  K. KRISTOFFERSENS EFTF.

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  KRISTOFFERSEN FISK

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  M. KJæRAAS

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  DIMITRI KOLOBOFF

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  GUSTAV KALDAGER

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  TH. LIVERøD KOLONIAL, KONGENS GATE 1

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  H. LARSENS KULFORRETNING

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  LOFTERøD KOLONIAL *

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  CARL LIE, ELEKTRISK BUTIKK, JERNBANEALLEEN 29

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  LONDONBASAREN

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  HARALD LARSEN, GLAS & STENTøIMAGAZIN

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  INGV. O. LøNNE

 • Totalt bilder i artikkelen: 6

  URMAKER ENDRE LIND

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  ELVIN J. LIE, KOLONIALFORRETNING

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  LINDHJEM KOLONIAL *

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  GLASSMESTER JOHS. LIE

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  LAHELDEFJORD FISKEBASAR

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  LANGEBY LANDHANDEL

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  SøSTRENE MOHN A/S, GARN-, STRIKKE- OG TRICOTAGEFORRETNING

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  ANNA MATHISEN, HVIDEVARER & TRICOTAGE

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  HAGBART MONSEN, HATTE- OG LUEFORRETNING

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  MARUM & OLSEN, ALT TIL HUSET

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  MODESTUEN *

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  R. MøRK

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  MASKINKOMPANIET AS

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  MELKECENTRALEN - UTSALG AV MELK OG FLøTE -

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  BRøDRENE NILSEN ULA. SLIP & MOTORVæRKSTED

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  BRøDRENE NILSEN, HERREEKVIPERING & MANUFAKTUR

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  CHR. NYGAARDS HERREEKVIPERING & MANUFAKTURFORRETNING

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  IVAR NUMME

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  N. NøKLEGåRD RULLEGARDINFABRIKK

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  ANNA NæSS MANUFAKTURFORRETNING

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  JOHAN NILSEN MøBELBUTIKK

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  NICOLAISEN KOLONIAL

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  GEO. NILSEN, PAPIR & KONTORREKVISITA

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  NORENBERG & CO A/S

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  NYLEN

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  NILS NUMME, MøBELFORRETNING

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  NILSSEN AABOL & CO, TRELASTFORRETNING

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  EMILIE OLSEN EFTF.

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  A/S JOSEF OLSENS EFTF., MøBEL & UTSTYRFORRETNING

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  INGW. OTTERBECH, HERREEKVIPERING

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  OLE OLSEN

 • Totalt bilder i artikkelen: 7

  RICH. OLSEN BOKHANDEL

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  PRESTEHAGEN KUL-, KOKS-, VED- OG TRANSPORTFORRETNING

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  LAURITZ PEDERSEN KJøTTFORRETNING NEDERST I STORGATA

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  P. EDV. PEDERSEN, KJøD, VILDT, FEDEVARER, SLAGTERI, CONSERVES

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  G.A. RAASTADS EFTF., (THV. ANDERSEN), HERREEKVIPERINGSFORRETNING

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  ROVE SPORT *

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  RECORD, KAFFE- & OSTEFORRETNING, KONGENS GATE 3

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  L. J. RøNNING, TRELASTFORRETNING

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  HARRY RøNNING MANUFAKTURFORRETNING, RåDHUSGATEN 12

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  SANDBERG

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  SANDEFJORD KAFFEFORRETNING

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  SANDEFJORD & OMEGNS TELEFONFORENING

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  SANDEFJORD ELEKTRISKE VERKSTED, AUT. INSTALLATøR

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  SANDEFJORD'S FISKEBASAR

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  SANDEFJORDS ANNONCE-BUREAU

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  SANDEFJORDS VEDHUGGERI, LANDSTADS GATE 5

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  SANDEFJORD BøRS

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  SANDEFJORDS MASKINVERKSTED (NUMME & REINERT)

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  SANDEFJORDS DAMPSAG (I. GJERTSEN)

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  A/S SANDEFJORDS ØL- & VINSAMLAG, STORGATEN 7

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  A/S SANDEFJORD GASVæRK

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  A/S SANDEFJORD MøBELINDUSTRI, STORGATEN 13

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  SANDEFJORD FARVEHANDEL A/S *

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  SANDEFJORDS PøLSEFABRIKK *

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  GUDRUN STøVERUD, BRODERIFORRETNING

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  SALOMONS UTSALG

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  STøITEN

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  SKAARA-LARSEN A/S, KJøTT & PåLEGG, TORVET 7

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  ERIK W. SCHELBRED, LAGER AV KLæR

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  O. STAALSTRøM, FORGYLLER & RAMMEVERKSTED, STORGATEN 18

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  SANDAR ELEKTRISITETSVERK

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  ANDERS H. SCHAU

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  LOUISE SøRENSEN, HVIDEVAREFORRETNING

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  A. SOGN, MASKIN & BYGNINGSARTIKLER

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  H. STICKER, PETER GRøNS GATE 5

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  K. J. STENSBYE, MANUFAKTUR DAME & HERRE

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  JENS STENSHOLDT, KONDITORI OG BAKERI

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  NOER SøRENSEN & CO., ELEKTRISK FORRETNING

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  SANDAR FRUKT & TOBAKK

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  SKOTøYHUSET PROGRESS *

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  M. SøRENSENS FARVEHANDEL (SOPHUS L. SøRENSEN)

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  SKOTøYUTSALGET

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  OSCAR STORM-LARSEN

 • Totalt bilder i artikkelen: 16

  HANS SPERRE A/S. KOLONIAL OG SKIPSHANDEL

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  C. OSCAR SCHELBRED A/S

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  TOBANA, FRUKT OG TOBAKK, JERNBANEALLEEN 29

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  TORVGATENS MAGASIN

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  ANNA THORSEN, HVIDEVAREFORRETNING, KONGENS GATE

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  TOM TJOMSLAND, KOLONIAL

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  MARIE THORSEN, BOK & PAPIRHANDEL

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  UNNI KOLONIAL, GJEKSTAD

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  L. M. ULFSBøLL, DAMPFARVERI & VASKERI

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  J. E. S. WETLESEN, MANUFAKTURFORRETNING

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  JAC. WETTERGREN, BOK- OG PAPIRHANDEL, KONGENS GATE 18

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  C. WIKSEN

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  E. ZIMMERMANN

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  M. ØDEGåRD & CO., HUSFLID - BRUKSKUNST

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  ØSTLANDETS BYGNINGSARTIKKELKOMPANI