Bugården Teglverk ble etablert 1836 og var i drift fram til 1873. Etter noen år uten aktivitet ble det oppstartet som Sandefjord Teglverk i 1898. Plassert mellom Sandefjord Sykehus og Lundenveien.  I en periode var det 2 teglverk i Sandefjord. Det ene lå på Hauan, det andre, som omtales her ble bygd i 1836 av den svært aktive Christen Lorens Sørensen. Verket lå på eiendommen Solvang ned mot Ruklabekken. Sandefjords Teglverk, A.Johansen på tomta, eide verket 9. april 1913 gikk det opp i flammer.

  • Totalt bilder i artikkelen: 3

    Bygning