• A. SVANSTRøM SPISEFORRETNING OG LOGI
    Bilder i undergrupper: 1

 • ATLANTA RESTAURANT
    Bilder i undergrupper: 1

 • BERGANS KONDITORI
    Bilder i undergrupper: 1

 • BUGåRDSKAFEEN
    Bilder i undergrupper: 1

 • BUSS-KAFEEN
    Bilder i undergrupper: 2

 • CAFE HåNDVERKEREN
    Bilder i undergrupper: 2

 • CENTRALKAFEEN
    Bilder i undergrupper: 1

 • FJELDVIG GJESTEGAARD
   

 • FøNIX HOSPITS
   

 • GADELLA
    Bilder i undergrupper: 3

 • H. M. HANSEN & SøNN
   

 • HAVEKROEN
    Bilder i undergrupper: 1

 • HAVNEKAFEEN
    Bilder i undergrupper: 6

 • HEIMEN CAFE
   

 • IRIS RESTAURANT
    Bilder i undergrupper: 11

 • JERNBANERESTAURANTEN
    Bilder i undergrupper: 1

 • JOSEF NICOLAISENS FORRETNING
   

 • KAFE CECIL
    Bilder i undergrupper: 1

 • KAFE HUMLEN
    Bilder i undergrupper: 7

 • KAFE KRINGLA
   

 • KAFFISTOVA
    Bilder i undergrupper: 8

 • MøNNERøD KAFE
   

 • PRESTåSPAVILJONGEN
    Bilder i undergrupper: 1

 • PROMENADEKAFEEN (PROMMEN)
    Bilder i undergrupper: 2

 • RISMYHRS KAFE
    Bilder i undergrupper: 2

 • RAASTADS KAFE
    Bilder i undergrupper: 3

 • SANDEFJORD MOTORBåTFORENING
   

 • TIC-HAVEN
    Bilder i undergrupper: 16

 • TORVKAFEEN
    Bilder i undergrupper: 2

 • TORVSTEVNET
    Bilder i undergrupper: 1

 • VALHALL KAFE
   

 • VEIKROEN, ELGESEM
    Bilder i undergrupper: 2

 • VIKING SAGA
   

 • WENTZELS KAFE