Skiringssalsveien går fra Peter Castbergs gate og vestover via Bugårdsbakken og fram til Furustadveien ved Stuen. 
Navnet er etter skolen Skiringssal og ble vedtatt 5. september 1919.

 

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Skiringssalveien 9a

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Skiringssalsveien 31

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Skiringssalsveien 35

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Jernbanebrua ved Stuen