Skiringssalsveien går fra Bugårdsbakken og fram til Furustadveien ved Stuen. 
Navnet er etter skolen Skiringssal og ble vedtatt 5. september 1919.

 

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    JERNBANEBRUA VED STUEN