Det store toetasjes huset rommet pensjonat og leiligheter. Vilhelm Møller skrev at Wentzels kafé lå på hjørnet av dette huset. Han husket at kafeen hadde et elektrisk selvspillende piano som man kunne putte 25 øre på for å høre en melodi.