• NORSKE LANDSTASJONER
      Bilder i undergrupper: 5

  • SYD GEORGIA HVALSTASJONER
      Bilder i undergrupper: 31

  • GRAVSTED
     

  • ØVRIGE STASJONER I VERDEN
     

  • KOKERIER OG HVALBÅTER - OVERSIKTER
     

  • PATENTER OG UTSTYR
      Bilder i undergrupper: 15

  • GAVER - GJENSTANDER
      Bilder i undergrupper: 13

  • KOSMOS-EKSPEDISJONEN TIL ROSSHAVET I 1929-30
      Bilder i undergrupper: 65