• NORSKE LANDSTASJONER
    Bilder i undergrupper: 5

 • FLENSING AV HVAL
    Bilder i undergrupper: 22

 • GAVER - GJENSTANDER - HVALKUNST
    Bilder i undergrupper: 28

 • KAPTEIN CHRISTIAN THEODOR PEDERSEN
    Bilder i undergrupper: 44

 • KOSMOS-EKSPEDISJONEN TIL ROSSHAVET I 1929-30
    Bilder i undergrupper: 65

 • SYD GEORGIA HVALSTASJONER
    Bilder i undergrupper: 44

 • GRAVSTED
    Bilder i undergrupper: 4

 • ØVRIGE STASJONER I VERDEN
   

 • KOKERIER OG HVALBÅTER - OVERSIKTER
    Bilder i undergrupper: 1

 • PATENTER OG UTSTYR
    Bilder i undergrupper: 15