• NORSKE LANDSTASJONER
    Bilder i undergrupper: 5

 • GAVER - GJENSTANDER - HVALKUNST
    Bilder i undergrupper: 28

 • SYD GEORGIA HVALSTASJONER
    Bilder i undergrupper: 31

 • GRAVSTED
   

 • ØVRIGE STASJONER I VERDEN
   

 • KOKERIER OG HVALBÅTER - OVERSIKTER
    Bilder i undergrupper: 1

 • PATENTER OG UTSTYR
    Bilder i undergrupper: 15

 • KOSMOS-EKSPEDISJONEN TIL ROSSHAVET I 1929-30
    Bilder i undergrupper: 65