• NORSKE LANDSTASJONER
    Bilder i undergrupper: 5

 • SYD GEORGIA HVALSTASJONER
    Bilder i undergrupper: 31

 • GRAVSTED
   

 • ØVRIGE STASJONER I VERDEN
   

 • KOKERIER OG HVALBÅTER - OVERSIKTER
   

 • PATENTER OG UTSTYR
    Bilder i undergrupper: 15

 • GAVER - GJENSTANDER
    Bilder i undergrupper: 13

 • KOSMOS-EKSPEDISJONEN TIL ROSSHAVET I 1929-30
    Bilder i undergrupper: 65