To indentiske hvalbåter ble høsten 1920 kontrahert av Compania Argentina de Pesca i Buenos Aires hos det nå nesten fullstendig glemte verft Bokeroens Skibsbyggeri, Svelvik. Byggingen ble påbegynt i desember samme år. Stabelavøpningen fant sted i slutten av august og midten av september 1921. Den første ble døpt Albatross, og den andre Foca.

Teknisk rapport om båten laget av Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter:

Les mer

Etter sjøsettingen ble begge båtene slept til Bergens mek. Verksted for installasjon av maskin- og kjeleanlegg. Etter dette ble begge båtene slept til Svelvik for fullføring og utrustning.
Begge båtene ble overlevert i november 1921 til en pris av ca. kr. 75000.- pr.stk.
Samme dag som Foca gikk avleveringstur, lukket Bokerøens Skibsbyggeri sine porter for aldri mer å åpnes igjen.
Mangel på kontrakter var årsaken til nedleggelsen. Begge båter gikk inn i hvalfangstsesongen 1921/22 på Syd-Georgia.

1927 ble begge båtene ombygget til oljefyring. Albatross eksiterer fortsatt under samme navn, og ligger halvt nedsunket ved kai i Grytviken på Syd-Georgia. Foca ble solgt til Hvalfangerselskabet Atlas, Larvik senere Sandefjord, hvor selskapet ble sammensluttet med A/S Odd. Omdøpt til Femmeren av den nye eier. Atlas hadde kokeriskipet Solglimt, og fire nye hvalbåter, Eneren til Fireren. Femmeren ex Foca fanget for Solglimt i sesongene 1929/30 og 1930/31 som bøyebåt. Returnerte fra fangst våren 1931 til Sandefjord.

1931 ble Femeren overtatt av A/S Framnæs mek. Verksted, Sandefjord og senere igjen solgt til det nystartede A/S Ishavet ( Leif Bryde ), Sandefjord, som skulle drive hvalfangst i Nordishavet. Båten fikk navnet Forlandet, trolig etter Prin Karls Forland på Svalbard. Hverken dagbøker eller hvalfangststatisikken gi imedlertid holdepungter for at båten deltok i hvalfangst i Nordishavet. En kort tid tilhørte båten A/S Fangstskibene ( A/S Thor Dahl ), Sandefjord.

1934 ble båten kjøpt tilbake av A/S Framnæs mek. Verksted og ombygget til slepebåt i 1935. Båten ble brukt ved verkstedet som slepebåt, isbryter og hjelpefartøy frem til 1983.

1983 solgt av F.M.V. i 1983 til private med bevaring som formål. Ble bevart og drevet på ideell basis av stiftelsen Norsk Fartøyvern med støtte fra foreningen D/S Forlandets Venner.
 
2017 er den igjen tilbake i Sandefjord og skal fremdeles på ideell basis holdes vedlike.
KILDE:Stiftelsen Norsk Fartøyvern.

  • Totalt bilder i artikkelen: 20

    BILDER AV FORLANDET

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    BILDER MASKIN

  • Totalt bilder i artikkelen: 3

    INTERIøR BILDER