SOUTHERN ACTOR ble berget fra opphugging i Nord-Spania i siste liten i 1989 av entusiaster i Sandefjord.

Dit kom den 25. oktober samme år, og ble etterhvert fullstendig restaurert.

MERE INFO OM BÅTEN: se også Les mer

Les mer

Båten ble bygget i Middlesbrough i England for rederiet Sevilla Whaling Co. Ltd. i 1950. Den deltok i hvalfangsten i Sydishavet for det skotske rederiet Chr. Salvesen & Co. fram til 1962. Etter en lang periode som fangstfartøy, havnet ”Southern Actor” på et skipshuggeri i nord-Spania. Der ble den oppdaget av en norsk tidligere hvalfanger i 1989 og brakt til Sandefjord.
Takket være tilskudd og gaver fra offentlige og private bidragsytere samt omfattende dugnadsarbeid utført av tidligere hvalfangere, kan vi ønske velkommen om bord i et restaurert og verneverdig veteranskip.
Skipet eies av Sandefjord kommune, driftes av Hvalfangstmuseet og bemannes og vedlikeholdes av frivillige fra Hvalfangerklubben i Sandefjord.

Southern Actor var del av en stor ekspedisjon som gikk til Sydishavet for å fange hval og produsere hvalolje på 1950-tallet. En ekspedisjon besto av et flytende kokeri (fabrikkskip) og 8-12 fangstbåter.
17 mann hadde ”Southern Actor” som arbeidsplass i 8-9 måneder av gangen.

Om bord var det 2-manns og 4-manns lugarer. Offiserer og mannskap hadde hver sin messe (spiserom). Siden deler av mannskapet alltid var på vakt, spiste man på omgang.
Messene ble også benyttet til fritidsaktiviteter for det fantes ikke egne fritidsrom om bord. På ”Southern Actor” hadde mannskapet to wc, en dusj og to håndvasker til rådighet.
Det kunne gå svært lang tid mellom hver gang man tok seg en skikkelig vask – en ”all-over” som det het.

Offiserene hadde noe høyere standard. Normalt var skytteren også skipper. Han hadde absolutt autoritet om bord. Skytteren var den eneste som hadde lugar midtskips på ”Southern Actor”
(ansett som den beste plassen). På fangstfeltet hadde ”Southern Actor” fire matroser.

De arbeidet to og to sammen, og gikk såkalt 4-4 vakt, det vil si fire timer vakt og fire timer fri. De to som var på vakt vekslet hver time mellom å stå til rors og å holde utkikk fra tønna.

 

Bearbeidet: Sandefjord Rundt/Lardex.net
Kilde:
 http://www.hvalfangstmuseet.no/en/southern-actor
Tekst: Øyvind Thureson

 

  • Totalt bilder i artikkelen: 6

    BÅTBILDER