Den berømte rederen Anders Jahre bygget sin formue i løpet av 1950 og 1960 tallet i jakt på hval i Antarktis. Gjennom denne virksomheten bygget han også et nært vennskap med Aristoteles Sokratis Onassis, på den tiden, verdens mest fremtredende skipsreder og kjendis.

Les mer

I begynnelsen av 1960-årene begynte Anders Jahre å tenke på at rederiet Kosmos burde skaffe seg en høvelig lystyacht til representasjon.
Etter flere runder med forskjellige tegninger og skipsverft, så ble oppdraget endelig gitt til Karmsund Verft.
Anders Jahre ville at yachten skulle få et navn som startet med bokstavene Ja, som alle de andre skipene i Jahre-systemet fikk. Derfor ble det Jacqueline navnet valgt.

I begynnelsen hadde skipet lyse grå skutesider, Kosmos-grå. Men eksosen fra skipets dieselmotor la igjen svart eksos ved utløpet av eksosrørene, og det var vanskelig å holde skutesida ren.
Derfor bestemte Jahre at skutesidene på «Jacqueline» skulle males svarte, Bengalakk-svart. Og slik ble det.

Det er veldig hyggelig at Kosmos-rederiets lystyacht «Jacqueline» nå igjen kan få sin plass i Sandefjord, slik den hadde fra 1965 til 1984.
ermed vil også dagens generasjon kunne få oppleve dette tilbakeblikket på Kosmos’ og Sandefjords storhetstid knyttet til hvalfangst og skipsfart.

Klikk her for mer info.
Kilde: fra Audun Tjomslands bok om Anders Jahre.

  • Totalt bilder i artikkelen: 7

    JACQUELINE