Går som fortsettelse av Råstadveien og fortsetter i Ringveien.

Les mer

På østsiden av veien nedenfor innkjørselen til Sandkollveien var det under andre verdenskrig tyske kanonstillinger. Nederst i bakken ble det på vestre side i mellomkrigsårene bygget en sardinfabrikk. Etter siste krig ble bygningene benyttet til lampefabrikk, Elvarm og produksjon av drums (jerntønner) under navnet Bison. All denne virsomheten er forlengst nedlagt.

Kilde: Et sted i Sandefjord av Roger Davidsen.

  • Totalt bilder i artikkelen: 3

    HASLEBAKKEN - GåRDEN NEDRE HASLE

  • Totalt bilder i artikkelen: 2

    HASLEBAKKEN 2

  • Totalt bilder i artikkelen: 4

    PLANOVERGANG I BUNN AV HASLEBAKKEN