Opprinnelig var parken dyrket mark for Hjertnes gård, og da med navnet Badejordene. Senere, da Sandefjord Bad ble opprettet i 1837, og det etter hvert trengte en promenadeforbindelse vestover til badets societetsbygning ved Hjertnes hovedgård, ble det anlagt spaserveier og pen beplantning på begynnelsen av 1900-tallet.

Dette parklignende anlegget kan ses ved å trykke  på noen av de gamle fotografiene.

Les mer

Så sent som i 1939 ble Hjertnesjordet pløyd med traktor.

Etter at Sandefjord kommune overtok Sandefjord Bad med bygninger og arealer i 1936, ble det utarbeidet planer for omfattende bebyggelse i Badeparken. Dette ble det heldigvis for byen ikke noe av. Det ble det heller ikke da rutebileierne med støtte fra rådmannen ville anlegge en ny rutebilstasjon der. Det er tenkelig at protestbrevet fra Anders Jahre til rådmannen bidro til å droppe den planen.

Som en kuriositet må det nevnes at Badeparken i 1943 var arena for et stort musikkorpsstevne som vistnok skal ha trukket nærmere seks tusen mennesker. I en krigstid da den tyske okkupasjonsmakten nedla forbud mot store ansamlinger av folk, må dette ha vært et ganske oppsiktsvekkende stevne.

At Badeparken i dag (2020) fremstår som en pryd for byen og et stort rekreasjonsområde i sentrum, er ikke minst takket være tidligere parksjef Tor Preede, som kom til byen i 1947 og i høy grad bidro til å skape både Badeparken og Bugårdsparken. Senere har andre elementer enn trær kommet til, bl.a. skulpturgruppen ”Poseidon” av Nina Sundby, gitt av Jotun AS, samt flere skulpturer vest og nord i parken, en ballbane og en lekeplass. Parken brukes også til popkonserter, en årlig bilutstilling og den årlige veteranbilparaden.

Kilder: Davidsen, Roger: Et sted i Sandefjord og Olstad, Finn: Sandefjords historie

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.
 

  • Totalt bilder i artikkelen: 7

    Bygging av Badeparken

  • Totalt bilder i artikkelen: 8

    Div. bilder fra Badeparken

  • Totalt bilder i artikkelen: 2

    Beplantninger Badeparken