Sjøfartmuseet - Historien

Bilde Museer-08

Den som har passert det tidligere museet de siste dagene, har trolig merket seg at det atter er aktivitet der. Det er fordi kommunen har startet arbeidet med å gjøre det klart for salg. I mars bestemte formannskapet, med unntak av SV, at bygget skal selges – med visse krav:

Kjøpesummen skal godkjennes av politikerne, og det settes som betingelse at eiendommen skal benyttes til kulturformål. På grunn av denne klausulen i en framtidig kjøpekontrakt, er prisantydningen satt til relativt lave 2,2 millioner kroner. Politikerne instruerte også rådmannen om til å innlede forhandlinger med Sandefjord kunstforening for å avklare en eventuell flytting av virksomheten.

Bilde Museer-09

I en innstilling til bygg- og eiendomsutvalget anbefaler rådmannen politikerne å si ja til å selge Prinsens gate 18. Begrunnelsen er flerdelt: Bygningen har de siste årene rommet en vikingutstilling brukt til omvisning for skoleelever i regi av Hvalfangstmuseet. Nå har fylkeskommunen overtatt ansvaret for formidling av vikingtiden, og utstillingen er ikke lenger relevant.Dette er noe vi har fryktet. Vi har full forståelse for at kommunen leter med lys og lykte etter penger, men gir ikke opp, sier en kampvillig Thorunn Hagberg.

Hun skal tale Kunstforeningens sak overfor politikerne i bygg- og eiendomsutvalget tirsdag, og har følgende argumenter klare:

3 Salgssummen for bygningen skal avsettes på et fond øremerket utbygging av Hvalfangstmuseet. Men utbyggingen kan ikke starte før statlige midler er på plass, og det kan ta tid. Kunstforeningene er villige til å gå ut av en leiekontrakt i Prinsens gate hvis utbyggingen er klar.

3 At kommunen er bundet til leieavtale med Park Hotel der Kunstforeningen er nå, er et for enkelt resonnement, mener Hagberg. Kontrakten er ikke umulig å komme ut av, da hotellets behov er i endring.

3 Kunstforeningen har snakket med private investorer og kan selv bekoste oppgradering av Sjøfartsmuseet.

3 Roar Tollnes’ bygg er gitt i gave til kommunen, spesielt tegnet som utstillingslokale.

– Den egner seg ikke til annen virksomhet. Og vi vil pleie den som den perlen den er, sier Thorunn Hagberg.Dette er noe vi har fryktet. Vi har full forståelse for at kommunen leter med lys og lykte etter penger, men gir ikke opp, sier en kampvillig Thorunn Hagberg.

Hun skal tale Kunstforeningens sak overfor politikerne i bygg- og eiendomsutvalget tirsdag, og har følgende argumenter klare:

3 Salgssummen for bygningen skal avsettes på et fond øremerket utbygging av Hvalfangstmuseet. Men utbyggingen kan ikke starte før statlige midler er på plass, og det kan ta tid. Kunstforeningene er villige til å gå ut av en leiekontrakt i Prinsens gate hvis utbyggingen er klar.

3 At kommunen er bundet til leieavtale med Park Hotel der Kunstforeningen er nå, er et for enkelt resonnement, mener Hagberg. Kontrakten er ikke umulig å komme ut av, da hotellets behov er i endring.

3 Kunstforeningen har snakket med private investorer og kan selv bekoste oppgradering av Sjøfartsmuseet.

3 Roar Tollnes’ bygg er gitt i gave til kommunen, spesielt tegnet som utstillingslokale.

– Den egner seg ikke til annen virksomhet. Og vi vil pleie den som den perlen den er, sier Thorunn Hagberg.Dette er noe vi har fryktet. Vi har full forståelse for at kommunen leter med lys og lykte etter penger, men gir ikke opp, sier en kampvillig Thorunn Hagberg.

Hun skal tale Kunstforeningens sak overfor politikerne i bygg- og eiendomsutvalget tirsdag, og har følgende argumenter klare:

3 Salgssummen for bygningen skal avsettes på et fond øremerket utbygging av Hvalfangstmuseet. Men utbyggingen kan ikke starte før statlige midler er på plass, og det kan ta tid. Kunstforeningene er villige til å gå ut av en leiekontrakt i Prinsens gate hvis utbyggingen er klar.

3 At kommunen er bundet til leieavtale med Park Hotel der Kunstforeningen er nå, er et for enkelt resonnement, mener Hagberg. Kontrakten er ikke umulig å komme ut av, da hotellets behov er i endring.

3 Kunstforeningen har snakket med private investorer og kan selv bekoste oppgradering av Sjøfartsmuseet.

3 Roar Tollnes’ bygg er gitt i gave til kommunen, spesielt tegnet som utstillingslokale.

– Den egner seg ikke til annen virksomhet. Og vi vil pleie den som den perlen den er, sier Thorunn Hagberg.

Salgssummen, takst på 2,9 millioner kroner, er kjærkommen, og kommunen vil slippe framtidige driftskostnader på 250.000. Rådmannen peker også på at kommunen er bundet til leiekontrakten som sikrer Kunstforeningen lokaler i Park Hotel. Det er en utgift som ikke forsvinner, hvis Kunstforeningen skulle flytte til Sjøfartsmuseet.

  • Totalt bilder i artikkelen: 5

    Fasadebilder

  • Totalt bilder i artikkelen: 6

    Interiørbilder

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Avisartikler