Hjelpepleierskolen holdt til i murbygningen syd for sykehuset, kjent som Lasarettet. Bygningen ble i sin tid bygget for å isolere tuberkulose- og difterirammede pasienter.
Har du nye opplysninger eller bilder ta kontakt med oss.
Trykk på de enkelte bildene for mer informasjon.


 

  • Totalt bilder i artikkelen: 2

    Klassebilder

  • Totalt bilder i artikkelen: 0

    Skolebygninger