Hjelpepleierskolen holdt til i murbygningen syd for sykehuset, kjent som Lasarettet.

Bygningen ble i sin tid bygget for å isolere tuberkulose- og difterirammede pasienter.


Har du nye opplysninger eller bilder ta kontakt med oss.
Trykk på de enkelte bildene for mer informasjon.
Bearbeidet: Sandefjord Rundt/Lardex.net

 

  • Totalt bilder i artikkelen: 2

    KLASSEBILDER

  • Totalt bilder i artikkelen: 0

    SKOLEBYGNINGER