Den første skolen ble bygget i 1906 og tilhørte da Skravestad skolekrets.
I 1959 ble det bygget en ny skole. Den fikk gym.sal i 1968 og et tilbygg i 1980.

Har du nye opplysninger eller bilder ta kontakt med oss.
Trykk på de enkelte bildene for mer informasjon.
Bearbeidet: Sandefjord Rundt/Lardex.net

Les mer

 Skolen har et skolebygg, en gymnastikksal, en paviljong, og et skur.
Til aktiviteter i friminutt er det en ballbinge, en fotballbane, en liten skatebane, et huskestativ,
en slåballbane, en sandkasse og tre lekestuer. Skolen har også en grillplass.

Skolen har skolefritidsordning etter skoletiden. Den har også tilgang til datamaskiner som
levene kan bruke i og etter skoletiden til lekser.

Helgerød skole ligger landlig til, 5 km øst for sentrum med vakker utsikt til Lahellefjorden.
Både skolen og SFO benytter skolens mangfoldige og spennende nærområde i skolehverdagen.
Både fjell, skog, lekestuer, bålhus og strandområder benyttes til læring, lek og utfoldelse.

Skolen har 146 elever, 24 ansatte og en skolefritidsordning som har 80 % av våre elever på 1.-4. trinn.  

Kilde: Sandefjord Kommune

  • Totalt bilder i artikkelen: 2

    KLASSEBILDER

  • Totalt bilder i artikkelen: 0

    SKOLEBYGNINGER