Mosserød skole er en barneskole i Sandefjord kommune i Vestfold. 
Skolen ble bygget i 1965, den fikk gymsal i 1966 og et tilbygg i 1972.

Har du nye opplysninger eller bilder ta kontakt med oss.
Trykk på de enkelte bildene for mer informasjon.
 

Les mer

Mosserød skole er en barneskole med 7 klassetrinn, en egen base for barn med store og varige behov og SFO. Skolen har 377 elever pr august 2018.

Mosserød skole ligger i et boligområde ca. 2 km nord for Sandefjord sentrum. Vi har store, oppgraderte uteområder hvor elevene kan boltre seg. FAU jobber sammen med skolen for å trygge elevenes adkomst til skolen. Skolen har lyse og innbydende lokaler. Hvert klassetrinn har sin undervisningsbase og inngang med garderober og toaletter. 
Skolen har utviklet målplaner for alle klassetrinn. Målplanene går over en til to uker. De tydeliggjør hva elevene skal lære i perioden og gir elever og foreldre forutsigbarhet og oversikt over elevenes læring.
Skolen jobber bevisst med å organisere elevene i hensiktsmessige undervisningsgrupper tilpasset ulike undervisningsmetoder og opplegg. Skolens fysiske inndeling/romløsninger krever et tett og godt samarbeid mellom lærerne, fagarbeidere og assistenter på hvert trinn. På alle klassetrinn gis elevene forutsigbarhet i form av felles gjennomgang av dagens mål, oppgaver og aktiviteter. 
Alle ansatte på Mosserød har stort fokus på å sikre et trygt og godt læringsmiljø for elevene. I friminuttene har trivselslederne et spesielt ansvar for å få mange med i leken. Mosserød skoles mål er å øke elevens læringsutbytte. 

Kilde: Sandefjord Kommune

  • Totalt bilder i artikkelen: 0

    Klassebilder

  • Totalt bilder i artikkelen: 2

    Skolebygninger