Året 1890 ble det vedtatt  at Vaggestad krets skulle få 2-delt skole med egen lærer. Skolen ble bygget i 1894, restaurert siste gang i 1953.
Skolen ble nedlagt i 1962, og elevene ble flyttet til Haukerød skole. 
Har siden blitt bruke til grendehus.

Har du gamle klassebilder eller nye opplysninger/bilder ta kontakt med oss.
Trykk på de enkelte bildene for mer informasjon.
Bearbeidet: Sandefjord Rundt/Lardex.net

Les mer

Skolen fikk etterhvert både fottballslette og en 12 meters hoppbakke som ble flittig brukt.
I sesongene, ble det gjerne noen lange frikvarter. 

De siste lærerne  var: Anders Skjeggerød som hadde 1-2-3 klasse.
De fikk navnet "småskolen".4-5-6-7 klasse, ble kalt "storskolen" .

Læreren var Helge Berge som kanskje var bedre kjent som svømmelærer på Stub. 

Klikk på de enkelte bildene for mer informasjon. 
Tilrettelagt av Lardex.net / Sandefjord Rundt.

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    SKOLEBYGNINGER

  • Totalt bilder i artikkelen: 3

    KLASSEBILDER