Går som en slags "hovedvei" fra Furustad til Jåberg. Navnet ble vedtatt i 1984.

  • Totalt bilder i artikkelen: 3

    JåBERG STASJON

  • Totalt bilder i artikkelen: 0

    JåBERGVEIEN 31. ØNSKER BILDER OG TEKST FRA TIDEN FøR 1975